The capabilities of the partners in DWP are wide and deep: Unique companies, hundreds of experts and specialists are delivering products and services – large as well as small.

Together and individually the participating companies will offer solutions to task with 4 main areas:

Facilities     Offshore     Onshore     Services

 

Aalsrode Smede & Maskinfabrik A/S

Home Fabrikvej 9 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8758 1800

Website: www.aalsrode.dk

water jet cutting, plate machining, welding, CNC processing, steel constructions

vandskæring, pladebearbejdning, svejsning, CNC bearbejdning, stålkonstruktioner

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Home Toftevej 4, Ålsrode Grenaa 8500

Home Phone: +45 8759 1107

Website: www.aat.dk

erhvervs- og privatbyggeri, energivejledning, PLUS-energi huse, reparationer

business and private carpentry projects, energy consulting, PLUS energy buildings, repairs

ALL NRG Grenaa A/S

Home Sdr. Kajgade 7-9 Grenaa 8500

Home Phone: +45 5118 3375

Website: www.allnrg.com

manpower for offshore installation, service, surface treatment, and health and safety

mandskab til offshore installation, service, overfladebehandling, sikkerhed

Bøhl Skilte & Solfilm

Home Stadionvej 4 Trustrup 8570

Work Phone: +45 8759 2127

Website: http://bohlskilte.dk/

production of signs, sign systems, car advertising, whiteboards, protective films, decorations on glass facades, banners

produktion af skilte, skiltesystemer, autoreklamer, lean/whiteboard, solfilm, glasdekorationer, bannere

Carl Stahl A/S

Home Vognmagervej 21 Fredericia 7000

Home Phone: +45 7624 0234

Website: www.carlstahl.dk

Sales, service & maintenance of professional lifting equipment – technique and safety

Rådgivning, salg, service og eftersyn af professionelt løftegrejsudstyr – teknik og tryghed

CNC Onsite ApS

Work Storhaven 4 Vejle 7100

Cell Phone: +45 4028 8410

Website: www.cnconsite.dk

onsite machining. Mechanical/electrical service. Relocation production facilities.

mobilbearbejdning. Mekanisk/el service værktøjsmaskiner. Flytning produktionsanlæg.

Comtec Int AS

Home Vesterhavsgade 153 Esbjerg 6700

Home Phone: +45 2784 7959

Website: www.comtecint.dk

international workwear & safety equipment

professionelt arbejdstøj & sikkerhedsudstyr

Davai A/S

Home Fiskerikajerne 20 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8630 1236

Website: www.davai.dk

manpower for welding, painting, and bridge renovation. Rental of wide range of containers

mandskab til svejsning, maling, brorenovering. Udlejning af diverse containere.

Djurslands Bank A/S

Home Torvet 5 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8630 3055

Website: www.djurslandsbank.dk

financial advices for international relations, investments, payment systems, liquidity

rådgivning om finansiering, udland, investering, betalingsformidling, likviditet

DS Stålkonstruktion A/S

Home Samsøvej 2 Hobro 9500

Home Phone: +45 9657 2727

Website: www.ds-flexhal.dk

flexible commercial buildings in concrete and steel

fleksible erhvervsbyggerier i beton og stål. Råhus eller totalentreprise

Elcon Grenaa A/S

Home Kattegatvej 3 Grenaa 8500

Home Phone: +45 7266 7066

Website: www.elcon-as.dk

electrical contracts for new constructions or renovations. Service contracts for maintenance

elentreprise ved nyopførelse eller renovering. Serviceaftaler med tilsyn og vedligehold

Envision Energy ApS

Home Torvet 11, 2 Silkeborg 8600

Home Phone: +45 2069 3196

Website: www.envision-energy.com

wind turbine manufacturing, management services

vindmøllefabrikant, management service

Erhvervspark Grenaa ApS

Home Skejbyvej 447 Risskov 8240

Cell Phone: +45 4122 2229

rental of commercial buildings and facilities close to port in Grenaa

udlejning af havnenære kontor- og produktionsbygninger i Grenaa

Gardit A/S

Home Krogsgårdsvej 6, Hvam Kjellerup 8620

Home Phone: +45 2572 1839

Website: http://www.gardit.dk

surface protection on-site, mobile or in workshops for wind turbines, bridges, vessels

overfladebehandling enten på stedet, mobilt eller på værksteder for vindmøller, broer og skibe

Grenaa Havn A/S

Home Ndr. Kajgade 7 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8758 7600

Website: www.grenaahavn.dk

energy and environment, offshore, ferry and line lanes, projects, tank facilities

energi og miljø, offshore, færge- og linjefart, projekter, tanke

Grenaa Motorfabrik A/S

Home Sdr. Kajgade 1-5 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8632 0666

Website: www.grmo.dk

repair and upgrade of gears and other drive train components

reparation og opgradering af gear og andre drivtogselementer

Kystvejens Konferencecenter

Home Kystvej 26 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8959 5959

Website: www.kysthotellet.dk

hotel and conference facilities

hotel- og konferencefaciliteter

L-Tek A/S

Work Auningvej 91C Nørager 8961

Work Phone: +45 8915 3190

Website: www.l-tek.dk

laser cutting, welding, sheet metal work, consulting, fitting, logistics

laserskæring, svejsning, bukning, spåntagning, rådgivning, montage, logistik

Landinspektørfirmaet Kjær

Home Århusvej 22B Grenaa 8500

Home Phone: +45 8632 2133

Website: www.lsp-kjaer.dk

precision surveying of vessels and buildings onshore/offshore, property and building projects and traditional cadastral consulting

præcisionsopmåling af fartøjer og bygninger onshore/offshore, ejendoms- og bygningsprojekter, traditionelt matrikulært arbejde og ejendomsret

Lindhardt Steffensen Advokater

Home Østerbrogade 45 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8833 4646

Website: www.lsalaw.dk

advice within all business and private law areas to small and mediumsized companies

advokatrådgivning til små og mellemstore erhvervskunder i Østjylland

Michael & Hussnedkeren ApS

Home Nygaardsvej 42 Trustrup 8570

Home Phone: +45 6014 6365

Website: http://hus-snedkeren.dk/

carpenter and joiner works for private customers ex. roof and floor repairs, energy renovations

tømrer og snedkerarbejde for private kunder f.eks. energirenovation, til/om/udbygninger, gulv/tagarbejder

Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S

Home Energivej 20 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8632 3511

Website: www.rjakobsen.dk

mason and sewer works. Turnkey, main and trade contracts

murer- og kloakarbejder. Total, hoved og fagentrepriser

Offshoreenergy.dk

Home Dokvej 3 Esbjerg 6700

Home Phone: +45 3697 3670

Website: www.offshoreenergy.dk

knowledge and innovation network for the offshore sector

videncenter og innovationsnetværk for den danske offshore industri

Per Møller Aps

Home Rugvænget 14 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8632 2177

Website: www.permoeller.dk

plumbing, ventilation, and renewable  energy

VVS, ventilation, vedvarende energi

R&D A/S

Home Delta 4 Hinnerup 8283

Home Phone: +45 8110 3200

Website: www.rdas.dk

specialists in mechanical and software engineering

bistand til produktudvikling, fremstilling og implementering af nye produkter og udstyr

Rugvænget Services

Home Rugvænget Grenaa 8500

Website: www.disu.com Website: www.autohus.dk Website: www.papirgaarden-grenaa.dk

first aid kits. Office supplies. Supply of cars – full line service.

førstehjælpsudstyr. Totalleverandør til kontor. Full line service i autobranchen

Safe Wind Service A/S

Home Jens Munks Vej 1 Hirtshals 9850

Home Phone: +45 2028 8311

Website: www.safewindservice.com

wind turbine services a.o. installation, inspection, repair, upgrades

vindmølle service – installation, inspektion, reparation, opgradering m.m.

Scanel International A/S

Home Havnepladsen 12 Frederikshavn 9900

Home Phone: +45 9622 3242

Website: www.scanel.dk

Products, support, installation & maintenance of electrical systems – offshore sector

Produkter, rådgivning, installation & service af elektriske systemer – offshore aktiviteter

TP Offshore A/S

Home Havnevej 162 Grenaa 8500

Home Phone: +45 2346 5192

Website: www.tpoffshore.com

boat charter – crew boats, hotel ships, diving, environmental monitoring

skibscharter: crewboat, hotelskib, dykning, miljømonitorering

TVC Advokatfirma

Home Søren Frichs Vej 42A Åbyhøj 8230

Home Phone: +45 2021 4291

Website: www.tvc.dk

legal, commercial, and strategic advice within renewable energy – suppliers, project developers,  investment in and purchase of wind turbine and solar projects

juridisk, kommerciel og strategisk rådgivning indenfor vedvarende energi – underleverandører, projektudviklere og investering i og køb af vindmølle- og solcelleprojekter

TZACHO P/S

Work Faurskovvej 1 C Hadsten 8370

Work Phone: +45 2161 9001

Website: http://www.tzacho.dk/

pumps, hydraulic tools, foundation equipment, service and repair

pumper, hydraulisk værktøj, funderingsudstyr, service og reparation

Viden Djurs

Home N.P. Josiassensvej 44 Grenaa 8500

Home Phone: +45 5338 6323

Website: www.videndjurs.dk

wide range of education offers for young people and the local business community

bredt udbud af uddannelser til gavn for de unge og erhvervslivet på Djursland

Wind Estate A/S

Home Læsøvej 1 Randers SV 8940

Home Phone: +45 8761 1144

Website: www.windestate.com

purchase, installation, and operation of wind turbines

køb, opførelse og drift af vindmøller

Øer A/S

Home Voldbjergvej 12A Risskov 8240

Home Phone: +45 2787 9591

Website: www.oerenergy.dk

manpower for maintenance, repair, and installation of wind turbines

mandskab til teknisk vedligehold, reparation og opstilling af vindmøller