Aalsrode Smede & Maskinfabrik A/S

Hjemme Fabrikvej 9 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8758 1800

Webside: www.aalsrode.dk

water jet cutting, plate machining, welding, CNC processing, steel constructions

vandskæring, pladebearbejdning, svejsning, CNC bearbejdning, stålkonstruktioner

ALL NRG Grenaa A/S

Hjemme Sdr. Kajgade 7-9 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 5118 3375

Webside: www.allnrg.com

manpower for offshore installation, service, surface treatment, and health and safety

mandskab til offshore installation, service, overfladebehandling, sikkerhed

Carl Stahl A/S

Hjemme Vognmagervej 21 Fredericia 7000

Telefon Hjemme: +45 7624 0234

Webside: www.carlstahl.dk

Sales, service & maintenance of professional lifting equipment – technique and safety

Rådgivning, salg, service og eftersyn af professionelt løftegrejsudstyr – teknik og tryghed

CNC Onsite ApS

Arbejde Storhaven 4 Vejle 7100

Mobiltelefon: +45 4028 8410

Webside: www.cnconsite.dk

onsite machining. Mechanical/electrical service. Relocation production facilities.

mobilbearbejdning. Mekanisk/el service værktøjsmaskiner. Flytning produktionsanlæg.

Davai A/S

Hjemme Fiskerikajerne 20 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8630 1236

Webside: www.davai.dk

manpower for welding, painting, and bridge renovation. Rental of wide range of containers

mandskab til svejsning, maling, brorenovering. Udlejning af diverse containere.

Elcon Grenaa A/S

Hjemme Kattegatvej 3 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 7266 7066

Webside: www.elcon-as.dk

electrical contracts for new constructions or renovations. Service contracts for maintenance

elentreprise ved nyopførelse eller renovering. Serviceaftaler med tilsyn og vedligehold

Envision Energy ApS

Hjemme Torvet 11, 2 Silkeborg 8600

Telefon Hjemme: +45 2069 3196

Webside: www.envision-energy.com

wind turbine manufacturing, management services

vindmøllefabrikant, management service

Gardit A/S

Hjemme Krogsgårdsvej 6, Hvam Kjellerup 8620

Telefon Hjemme: +45 2572 1839

Webside: http://www.gardit.dk

surface protection on-site, mobile or in workshops for wind turbines, bridges, vessels

overfladebehandling enten på stedet, mobilt eller på værksteder for vindmøller, broer og skibe

Grenaa Motorfabrik A/S

Hjemme Sdr. Kajgade 1-5 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8632 0666

Webside: www.grmo.dk

repair and upgrade of gears and other drive train components

reparation og opgradering af gear og andre drivtogselementer

R&D A/S

Hjemme Delta 4 Hinnerup 8283

Telefon Hjemme: +45 8110 3200

Webside: www.rdas.dk

specialists in mechanical and software engineering

bistand til produktudvikling, fremstilling og implementering af nye produkter og udstyr

Safe Wind Service A/S

Hjemme Jens Munks Vej 1 Hirtshals 9850

Telefon Hjemme: +45 2028 8311

Webside: www.safewindservice.com

wind turbine services a.o. installation, inspection, repair, upgrades

vindmølle service – installation, inspektion, reparation, opgradering m.m.

Scanel International A/S

Hjemme Havnepladsen 12 Frederikshavn 9900

Telefon Hjemme: +45 9622 3242

Webside: www.scanel.dk

Products, support, installation & maintenance of electrical systems – offshore sector

Produkter, rådgivning, installation & service af elektriske systemer – offshore aktiviteter

TP Offshore A/S

Hjemme Havnevej 162 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 2346 5192

Webside: www.tpoffshore.com

boat charter – crew boats, hotel ships, diving, environmental monitoring

skibscharter: crewboat, hotelskib, dykning, miljømonitorering

Øer A/S

Hjemme Voldbjergvej 12A Risskov 8240

Telefon Hjemme: +45 2787 9591

Webside: www.oerenergy.dk

manpower for maintenance, repair, and installation of wind turbines

mandskab til teknisk vedligehold, reparation og opstilling af vindmøller